SOE BPK
Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
08:00-08:45 ---
Szabadidő pedagógia (BBNGYPH3004)
Dr. Molnár Katalin
110-34 (18 fős terem körbe)
Pedagógiai gyakorlat többségi intézményben (óvoda, ált. iskola, szakiskola- hospitálás) I. (BBNGYPH1007)
Gátas-Aubelj Katalin
Bevezetés a művészeti nevelésbe (BBNGYPH1006)
Dr. Kovács-Gombos Gábor
106-30 (22 fős rajzterem)
09:00-09:45 ---
10:00-10:45 ---
Fejlődéstan (BBNGYPH1005)
Dr. Kovács Gábor
201-51 (30 fős csecsemő demonst.)
Nevelés- és oktatáselmélet (BBNOVPH1034)
Dr. habil Varga László
009-E2 (68 fős előadó)
11:00--11:45 --- --- ---
12:00-12:45 ---
Gyógypedagógiai neveléstörténet (BBNGYPH1008)
Dr. Závoti Józsefné
228-80 (40 fős terem írószékek)
---
Gyermek- és ifjúságvédelmi jogok (BBNGYPH2002)
Dr. Naszladi Georgina
228-80 (40 fős terem írószékek)
13:00-13:45
Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S)
Nevelés- és oktatáselmélet (BBNOVPH1034)
Dr. habil Varga László
107-E1 (135 fős előadó)
Integráció, inklúzió, szegregáció elmélete és gyakorlata (BBNGYPH1009)
Gátas-Aubelj Katalin
228-80 (40 fős terem írószékek)
14:00-14:45
Jogalkalmazás gyakorlása az esélyegyenlőségben (BBNGYPH1004)
Dr. Varga Szabolcs
218-69 (24 fős terem)
--- -x-
15:00-15:45 --- --- -x-
16:00-16:45
Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport (01), Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S), Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) B csoport, Óvodapedagógus BA II. évf. 1. szem (G1S) B csoport
Nyelvóra - Német
Hirschler Erzsébet
212-64 (24 fős terem körbe)
Csecsemő BA I. évf., Csecsemő BA II. évf., Csecsemő BA III. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Óvodapedagógus BA II. évf., Óvodapedagógus BA III. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S)
Énekkar I (BBNXXXH2002)
Révész József
E5 (120 fős előadó)
Gyógypedagógia BA I. évf. (G8S), Óvodapedagógus BA I. évf. 1. szem (G1S) B csoport, Óvodapedagógus BA III. évf. 1. csoport (01), Óvodapedagógus BA II. évf. 1. szem (G1S) B csoport
Nyelvóra - Német
Hirschler Erzsébet
212-64 (24 fős terem körbe)
-x-
17:00-17:45 -x-
18:00-18:45 ---
Mesepedagógia alapjai (BBNGYPH3006)
Bolláné Hajdú Ildikó
216-67 (16 fős terem)
--- -x-
19:00-19:45 --- --- -x-
Az órarendet a FET 5.37.4 készítette 2019. 03. 05. 15:42 rendszeren