SOE BPK
A bábjáték dramaturgiája (BBLCSKH1001) A gyermekkor kötődései (BBLXXXH3009) A játék pedagógiai feltételei II. (BBLOVPH1054) A játékpedagógia elmélete és gyakorlata II. (BBLCSKH1003) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BBLCSKH1005) A magyar angol két tannyelvű óvodai foglalkozások módszertana III. (BAOPL_SPA_12) A magyar-angol kétnyelvűség elmélete és gyakorlata II. (BAOPL_SPA_13) A szakoktatás története (BMLXXXH3001) A szociális munka elmélete és gyakorlata II. (BCBSPG05) A tehetség hálózatok, kapcsolatok kiépítése (Tehetségpont, Tehetségtanács) () A testnevelés alapjai és módszertana IV. (BCATEG05) A vezetés pszichológiája és a vezető személyisége (BSOKOL07) A vizuális nevelés alapjai és módszertana IV. (BCAVIK01) Adaptív pedagógia (BMLXXXH1001) Alapozó vizuális stúdiumok (BBLOVPH1055) Alkalmazott terápiák (BBLSZOH6002) Általános jogi ismeretek (BBLXXXH1057) Általános szakmai gyakorlat (BMLEETH1001) Alulteljesítés, tanulási zavarok () Angol drámajátékok (BAOPL_SPA_14) Angol gyermekirodalom I. (BBLOVPE6003) Angol kommunikációs gyakorlatok IV. (BBLXXXE3004) Angol módszertani szigorlat (BAOPL_SPA_15) Anyanyelvi fejlesztés és médiakultúra (BAOPL_KV_09) Az angol nyelvű esszé- és szakdolgozatírás módszertana (BBLOVPE7001) Az egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciái () Bábpedagógia (BBLOVPH1001) Bevezetés a művészeti nevelésbe (BBLGYPH1006) Bevezetés a szociálpedagógiába (BBLSZOH9004) Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBLXXXH1003) Család és gyermekvédelmi ismeretek (BOPL_KV_03) Családjogi ismeretek (BBLSZOH9008) Családsegítés és gyermekjóléti alapellátás (BBLSZOH6004) Családszociológia és családpolitika (BBLSZOH6005) Csecsemő- és gyermek-gyógyászati farmakoterápia (BBLCSKH1018) Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek (BBLCSKH1019) Csoportos gyakorlat II. (BSZVREK22) Differenciáló pedagógia elmélete és gyakorlata (BSZVGYI_2_06) Digitális adatkezelés (BSZVREK19) Diplomadolgozati szeminárium II. (BMLEETH1004) Egészséges életmódra nevelés (BCATEG02) Egészséges életmódra nevelés elmélete (BBLCSKH1021) Egészségpszichológia és mentálhigiéné (BBLXXXH3013 ) Egyéni gyakorlat II. (BSZVREK23) Életkorok pedagógiája (BBLSZOH9011) Emberi erőforrás menedzsment elmélete és gyakorlata (BMLEETH1006) Esetmegbeszélő szeminárium** (BASP2AA02) Etika (BAOPL_6_01) Etika (BMLEETH1008) Európai Unió szociális dimenziói (BBLSZOH9012) Fejlesztő pedagógia (BBLSZOH9013) Fejlődéstan (BBLGYPH1005) Felnőtt csoportok vezetése (BMLEETH1009) Felsőoktatás és a pedagógusképzés története (BBLXXXH3001) Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BBLXXXH2008) Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BBLXXXH2008) + Fenntarthatóság és környezeti nevelés (BBLCSKH1024) Fenntarthatóság és környezeti nevelés (BBLCSKH1024) Gazdagító programok () Gazdálkodási alapismeretek II. (BSOKOL02) Gazdaság- és munkajog (BMLEETH1013) Gazdaságpolitika (BMLEETH1014) Gondolkodásfejlesztés (BSZVGYI_2_09) Gyakorlati képzés II. (BBLOVPH1007) Gyakorlati képzés IV. (BBLOVPH1009) Gyakorlati képzés VI. (BAOPL_6_05) Gyermek- és ifjúságvédelmi jogok (BBLGYPH2002) Gyermekirodalom (BBLOVPH1012) Gyógyító művészetek II. (BSZVGYI_2_04) Gyógypedagógia alapismeretek (BBLOVPH2002) Gyógypedagógiai és pszichológiai alapismeretek (BBLCSKH1025) Gyógypedagógiai neveléstörténet (BBLGYPH1008) Gyógytestnevelés (BAOPL_6_04) Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BBLCSKH1026) Hangszerismeret, -játék (BBLOVPH1014) Helyesírás (BBLXXXH3028) HR és civilizációk (BMLXXXH3003) HR projektmenedzsment (BMLEETH1015) Humán controlling (BMLEETH1016) Humánerőforrások a határon túli magyarság körében (BMLEETH1017) Információs gazdaság, társadalom (BMLEETH1018) Informatika az óvodában (BBLOVPH1015) Inkluzív nevelés () Integráció, inklúzió, szegregáció elmélete és gyakorlata (BBLGYPH1009) Intézményen kivüli gyakorlat (BMLEETH1021) Intézményi terepgyakorlat II. (BBLXXXH3014) Irodalom kisgyerekeknek (BBLCSKH1027) iskolai szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9020) Játékos mozgásfejlesztés és módszertana (BBLCSKH1028) Játékpszichológia (BBLXXXH1016 + BBLCSKH1029) Játékpszichológia (BBLXXXH1016) Játékpszichológia (BBLCSKH1029) Jogalkalmazás gyakorlása az esélyegyenlőségben (BBLGYPH1004) Kézműves kismesterségek (BBLXXXH3027) Kiegészítő sportágak (BSZVREK18) Kisgyermekkori beszédzavarok (BBLOVPH2003) Kisgyermeknevelés (BBLCSKH1031) Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning (BBLSZOH9015) Kompetencia alapú pedagógiai programok () Komplex pedagógia-pszichológia szigorlat (BBLGYPH1010) Komplex pedagógia-pszichológia szigorlat (BBLOVPH1017) Komplex tanítási gyakorlat (BMLXXXH1006 + BMLXXXH1007) Konstruktivizmus és pedagógia () Korai fejlesztés elmélete és gyakorlata (BSZVGYI_2_08) Környezeti nevelés (BBLOVPH1018) Környezetpedagógia (BMLXXXH3004) Közgazdaságtan (BMLEETH1023) Közművelődés II. (BBLXXXH3004) Közoktatási gyakorlat (BMLXXXH1008 + BMLXXXH1009) Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) Kreativitás fejlesztés (BSZVGYI_2_05) Kultúrák sokszínűsége (BBLXXXH3005) LLL és LWL (BMLEETH1025) Magyar énekes népszokások (BBLXXXH2010) Magyarország művelődéstörténete II. (BCATAG01) Matematikai nevelés kisgyermekkorban (BBLXXXH3016) Mentalhigiéné (BMLXXXH3005) Mentalhigiénia (BMLXXXH3005) Mentális- és viselkedészavarok (BBLSZOH9019) Mesepedagógia alapjai (BBLGYPH3006) Módszertani terepgyakorlat iskolai szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9020) Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9021) Modulzárás (A szociális professzió alapjai)* (BBLSZOH9022) Modulzárás (Társadalom-ismereti modul)* (BBLSZOH9026) Mozgásfejlesztés elmélete és gyakorlata (BSZVGYI_2_02) Multikulturális ismeretek, nevelés (BCBTAK01) Munkakörtervezés, munkakör kialakítás (BMLXXXH3006) Művelődéstörténet (BBLXXXH1019) Német gyermekirodalom II. (BAOPLN-6-01) Német kommunikációs gyakorlatok I. (BBLOVND2001) Német nemzetiségi ismeretek II. (BAOPLN-6-03) Német nemzetiségi közművelődés (BBLOVND1006) Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana II. (BBLOVND1008) Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana IV. (BBLOVND1010) Német nemzetiségi szigorlat (BAOPLN-5-05) Német nyelvi kommunikációs gyakorlatok II. (BAOPLN-6-02) Német nyelvművelés II. (BBLOVND2004) Nevelés- és oktatáselmélet (BBLOVPH1023) Neveléselmélet (BMLXXXH1013) Neveléstörténet II. (BBLXXXH1025) Nevelésszociológia (BAOPL_6_03) Nyelvészeti antropológia (BBLXXXH3017) Nyelvtan és nyelvművelés (BBLXXXH2011) Olvasáskultúra és kreatív írás (BBLXXXH3018) Országismeret (BAOPLN-6-04) Óvodai zenei nevelés II. (BBLOVPH1030) Ökológia és környezetvédelem az óvodában (BBLOVPH1032) Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1018) Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1017) Összefüggő külső szakmai gyakorlat I. (BBLOVPH1034) Összefüggő terepgyakorlat** (BASP2AG56) Összehasonlító óvodapedagógia (BAOPL_KV_30) Ösztönzés-és karrier menedzsment (BMLEETH1026) Pedagógiai és módszertani kísérőszeminárium (BMLXXXH1020) Pedagógiai gyakorlat többségi intézményben (óvoda, ált. iskola, szakiskola- hospitálás) I. (BBLGYPH1007) Pedagógiai innováció a szakképzésben (BMLXXXH3009) Pedagógiai pszichológia (BMLXXXH1021) Pedagógiai tanácsadás (BSZVGYI_2_07) Pedagógus szerep a tehetségfejlesztésben () Portfólió készítés módszertana (BBLXXXH3020) Projektpedagógia () Projektpedagógia (BBLOVPH1037) Pszichés- és mentális fejlesztés iskoláskorban (dl, dgr, dkl.) (BSZVGYI_2_01) Pszichés- és mentális fejlesztés kisgyermekkorban (BSZVGYI_2_03) Reformpedagógia (BAOPL-SZV-21) Rekreáció (BBLSZOH1010) Rekreációs- és gyógyúszás elmélete és módszertana II. (BSZVREK14) Rekreációs- és gyógyúszás vezetés gyakorlata II. (BSZVREK20) Romológia (BAOPL_KV_12) Sportmenedzsment (BSZVREK21) Sportpszichológia (BSZVREK16) Sportsérülések elsősegélynyújtása (BSZVREK13) Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) Szakdolgozat (BMLXXXH7001) Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan (BBLXXXH7001) Szakdolgozat készítés II. (BBLXXXH7002) + Szakdolgozat készítés III.(BBLXXXH7003) Szakdolgozati projekt I. (BASP2AG55) Szakképzéspedagógia (BMLXXXH1022) Szakmai gyakorlat II. (BBLCSKH1038) Szakmai gyakorlat IV. (BBLCSKH1040) Szakmai gyakorlat non-profit intézményben (BSOGYA06) Szakmai gyakorlat VI. (BCATEG11) Szakmódszertan II. (BMLXXXH1025) Szakmódszertan szigorlat (BMLXXXH1026) Szaktanári portfólió (BMLXXXH1027) Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLCSKH1043) Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLOVPH1038) Személyiségpszichológia (BBLXXXH1040) Szervezeti magatartás és vezetés (BCATAK09) Szintetizáló vizuális nevelés (BAOPL_6_02) Szociálinformatika (BBLSZOH1011) Szociális és gyermekvédelmi intézmények jogi szabályozása II. (BSOKOL04) Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) Szociálpedagógiai munka az iskolában (BBLSZOH9039) Szociálpolitika I. (BBLSZOH9040) Szociálpszichológia (BMLEETH1031) Szupervízió** (BASP1AA02) Tanácsadási módszerek gyakorlata (BMLEETH1032) Tanulási képességek fejlesztése (BBLSZOH6018) Táplálkozástudományi alapismeretek (BBLCSKH1046) Társadalmi és szociális problémák és kezelésük a mai Magyarországon (BSOGYA02) Technikák és módszerek a vizualitásban (BBLCSKH1047) Tehetség diagnosztika () Tehetség menedzsment () Tehetségfejlesztő programok II. () Tehetséggondozás (BBLSZOH6020) Településszociológia (BCATAK08) Természetismeret és gyakorlata az óvodában II. (BBLOVPH1043) Testnevelés módszertana: labda (BBLOVPH1046) Testnevelés módszertana: torna (BBLOVPH1051) Toborzás, kiválasztás, outplacement (BMLEETH1034) Új trendek a faiparban (BMLMERH1004) Új trendek a kereskedelem-marketingben (BMLKOZH1002) Új trendek a könnyűiparban (BMLMERH1005) Új trendek az erdészetben és vadgazdálkodásban (BMLAGRH1004) Úszás II. (BSZVREK17) Változás- és krízismenedzsment (BMLEETH1035) Vízi játékok elmélete és gyakorlata (BSZVREK15) Vizuális játékok (BBLOVPH1047 ) Záródolgozat (BAOPL_6_07) Zárófoglalkozás (BAOPL_6_06) Zárófoglalkozás (BSZVREK24) Zenei kreativitás fejlesztése (BAOPL_SZV_24)
F
e
b

8

P
08:00-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Závoti Józsefné
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Patyi Gábor
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S)Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP)
Kissné Dr. Zsámboki RékaHirschler Erzsébet
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Gátas-Aubelj Katalin
---
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Zsubrits Attila
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Varga Lívia
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08:45-09:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Závoti Józsefné
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Patyi Gábor
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S)Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP)
Kissné Dr. Zsámboki RékaHirschler Erzsébet
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Gátas-Aubelj Katalin
---
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Zsubrits Attila
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Varga Lívia
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09:40-10:25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Závoti Józsefné
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Patyi Gábor
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S)Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP)
Kissné Dr. Zsámboki RékaHirschler Erzsébet
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Gátas-Aubelj Katalin
---
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Zsubrits Attila
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Varga Lívia
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10:25--11:10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Závoti Józsefné
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Patyi Gábor
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S)Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP)
Kissné Dr. Zsámboki RékaHirschler Erzsébet
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Gátas-Aubelj Katalin
---
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Zsubrits Attila
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Varga Lívia
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11:20-12:05 --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Hartl Éva
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Závoti Józsefné
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. habil Varga László
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- ---
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 215-66 (24 fős)
--- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 225-77 (16 fős tréning)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12:05-12:50 --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Hartl Éva
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Závoti Józsefné
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. habil Varga László
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- ---
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 215-66 (24 fős)
--- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 225-77 (16 fős tréning)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00-13:45 --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Hartl Éva
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Závoti Józsefné
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. habil Varga László
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 215-66 (24 fős)
--- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 225-77 (16 fős tréning)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13:45-14:30 --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Hartl Éva
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Závoti Józsefné
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. habil Varga László
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 215-66 (24 fős)
--- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 225-77 (16 fős tréning)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14:40-15:25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Szabolcs
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. habil Varga László
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 215-66 (24 fős)
--- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 225-77 (16 fős tréning)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Baloghné Dr. Bakk Adrienn
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15:25-16:10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Szabolcs
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. habil Varga László
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 215-66 (24 fős)
--- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 225-77 (16 fős tréning)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Baloghné Dr. Bakk Adrienn
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
16:20-17:05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S)
Révész József
II. em. 222-74 (22 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Szabolcs
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. habil Varga László
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. habil Lükő István CSc
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 215-66 (24 fős)
--- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 225-77 (16 fős tréning)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP)
Baloghné Dr. Bakk Adrienn
Fszt. 018-T1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
17:05-17:50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S)
Révész József
II. em. 222-74 (22 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Szabolcs
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. habil Varga László
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. habil Lükő István CSc
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 215-66 (24 fős)
--- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 225-77 (16 fős tréning)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S)Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP)
Bucsy Gellértné Dr.Baloghné Dr. Bakk Adrienn
Alagsor Kondi TornateremFszt. 018-T1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00-18:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP)
Dr. Kovács-Gombos Gábor
I. em. 106-30 (22 fős rajz)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S)
Révész József
II. em. 222-74 (22 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S), Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. Molnár Csilla
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. habil Lükő István CSc
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S)
Bucsy Gellértné Dr.
Alagsor Kondi Tornaterem
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18:45-19:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP)
Dr. Kovács-Gombos Gábor
I. em. 106-30 (22 fős rajz)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S)
Révész József
II. em. 222-74 (22 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S), Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. Molnár Csilla
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. habil Lükő István CSc
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
F
e
b

9

S
z
08:00-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Kovács-Gombos Gábor
I. em. 106-30 (22 fős rajz)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Pogátsa Zoltán
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Katona György
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár II. évf. (3 féléves), Tanár II. évf (4 féléves)
Tóth-Merza Katalin
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Bucsy Gellértné Dr.
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08:45-09:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Kovács-Gombos Gábor
I. em. 106-30 (22 fős rajz)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Pogátsa Zoltán
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Katona György
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár II. évf. (3 féléves), Tanár II. évf (4 féléves)
Tóth-Merza Katalin
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus Rövid NOP
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Bucsy Gellértné Dr.
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09:40-10:25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Kovács-Gombos Gábor
I. em. 106-30 (22 fős rajz)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Pogátsa Zoltán
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Katona György
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár II. évf. (3 féléves), Tanár II. évf (4 féléves)
Tóth-Merza Katalin
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus Rövid NOP
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Bucsy Gellértné Dr.
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10:25--11:10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Kovács-Gombos Gábor
I. em. 106-30 (22 fős rajz)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Pogátsa Zoltán
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Katona György
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár II. évf. (3 féléves), Tanár II. évf (4 féléves)
Tóth-Merza Katalin
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus Rövid NOP
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Bucsy Gellértné Dr.
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11:20-12:05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Naszladi Georgina
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Katona György
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Sipos Éva
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- ---
Óvodapedagógus Rövid NOP
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.)
Dr. habil Lükő István CSc
II. em. 218-69 (24 fős)
---
Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12:05-12:50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Naszladi Georgina
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Katona György
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Sipos Éva
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.)
Dr. habil Lükő István CSc
II. em. 218-69 (24 fős)
---
Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00-13:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Naszladi Georgina
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Katona György
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Sipos Éva
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus Rövid NOP
Hirschler Erzsébet
II. em. 212-64 (24 fős körbe)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.)
Dr. habil Lükő István CSc
II. em. 218-69 (24 fős)
---
Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13:45-14:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Naszladi Georgina
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező
Dr. Katona György
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Sipos Éva
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus Rövid NOP
Hirschler Erzsébet
II. em. 212-64 (24 fős körbe)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.)
Dr. habil Lükő István CSc
II. em. 218-69 (24 fős)
---
Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14:40-15:25 --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S)
Dr. Simonné Kajtár Gabriella
II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.)
--- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Tengerdi Antal
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Naszladi Georgina
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S)
Révész József
II. em. 222-74 (22 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár II. évf. (3 féléves), Tanár II. évf (4 féléves)
Tóth-Merza Katalin
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP
Hirschler Erzsébet
II. em. 212-64 (24 fős körbe)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Zsubrits Attila
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15:25-16:10 --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S)
Dr. Simonné Kajtár Gabriella
II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.)
--- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Tengerdi Antal
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Naszladi Georgina
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S)
Révész József
II. em. 222-74 (22 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár II. évf. (3 féléves), Tanár II. évf (4 féléves)
Tóth-Merza Katalin
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP
Hirschler Erzsébet
II. em. 212-64 (24 fős körbe)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Zsubrits Attila
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
16:20-17:05 --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S)
Dr. Simonné Kajtár Gabriella
II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.)
--- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Tengerdi Antal
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Naszladi Georgina
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S)
Révész József
II. em. 222-74 (22 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár II. évf. (3 féléves), Tanár II. évf (4 féléves)
Tóth-Merza Katalin
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP
Babai Zsófia
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Zsubrits Attila
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
17:05-17:50 --- --- --- --- --- --- ---
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf (Műsz. Szakokt. bemenet)
Dr. Patyi Gábor
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S)
Dr. Simonné Kajtár Gabriella
II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.)
--- --- ---
Szociálpedagógia I. évf. Levelező
Tengerdi Antal
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyógypedagógia I. évf. Levelező
Dr. Naszladi Georgina
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S)
Révész József
II. em. 222-74 (22 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tanár II. évf. (3 féléves), Tanár II. évf (4 féléves)
Tóth-Merza Katalin
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP
Babai Zsófia
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. Zsubrits Attila
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00-18:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18:45-19:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
F
e
b

1
5

P
08:00-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S + NOP + Spec.) , Óvodapedagógus Rövid NOPÓvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S)
Babai ZsófiaKissné Dr. Zsámboki Réka
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Tóth Mariann
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Fazekas Ildikó
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Szegedi Erika
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Tauber Anna, Rózsás ImrénéFekete Éva
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08:45-09:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S + NOP + Spec.) , Óvodapedagógus Rövid NOPÓvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S)
Babai ZsófiaKissné Dr. Zsámboki Réka
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Tóth Mariann
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Fazekas Ildikó
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Szegedi Erika
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Tauber Anna, Rózsás ImrénéFekete Éva
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09:40-10:25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S + NOP + Spec.) , Óvodapedagógus Rövid NOPÓvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S)
Babai ZsófiaKissné Dr. Zsámboki Réka
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Tóth Mariann
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Fazekas Ildikó
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Szegedi Erika
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Tauber Anna, Rózsás ImrénéFekete Éva
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Norbert
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10:25--11:10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S + NOP + Spec.) , Óvodapedagógus Rövid NOPÓvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S)
Babai ZsófiaKissné Dr. Zsámboki Réka
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Tóth Mariann
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Fazekas Ildikó
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Szegedi Erika
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Tauber Anna, Rózsás ImrénéFekete Éva
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Norbert
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11:20-12:05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Dr. Józsa Éva
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Csilla
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Katalin
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Kissné Dr. Zsámboki Réka
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Fazekas Ildikó
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Norbert
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Mentler Marianna
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12:05-12:50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Dr. Józsa Éva
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Csilla
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Katalin
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Kissné Dr. Zsámboki Réka
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Fazekas Ildikó
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Norbert
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Mentler Marianna
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00-13:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Dr. Józsa Éva
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Csilla
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Katalin
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Bucsy Gellértné Dr.
Fszt. 018-T1
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Kissné Dr. Zsámboki Réka
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Fazekas Ildikó
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Norbert
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Mentler Marianna
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13:45-14:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Dr. Józsa Éva
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Csilla
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Katalin
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Bucsy Gellértné Dr.
Fszt. 018-T1
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Kissné Dr. Zsámboki Réka
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Fazekas Ildikó
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Norbert
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Mentler Marianna
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14:40-15:25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Beró Henrietta
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Katalin
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Fazekas Ildikó
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus Rövid NOP
Dr. Katona György
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Mentler Marianna
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15:25-16:10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Beró Henrietta
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Katalin
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Fazekas Ildikó
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus Rövid NOP
Dr. Katona György
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Mentler Marianna
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
16:20-17:05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Beró Henrietta
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Katalin
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Dr. Hartl Éva
I. em. 110-34 (18 fős körbe)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus Rövid NOP
Dr. Katona György
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Mentler Marianna
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
17:05-17:50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Beró Henrietta
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Molnár Katalin
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Haász Sándor
II. em. 216-67 (16 fős)
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Dr. Hartl Éva
I. em. 110-34 (18 fős körbe)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus Rövid NOP
Dr. Katona György
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Mentler Marianna
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00-18:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Dr. Hartl Éva
I. em. 110-34 (18 fős körbe)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S)
Frang Gizella
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Mentler Marianna
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18:45-19:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány
Dr. Hartl Éva
I. em. 110-34 (18 fős körbe)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S)
Frang Gizella
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Mentler Marianna
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
F
e
b

1
6

S
z
08:00-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Zoltán
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Simon István Ágoston
Tata-Tornaterem
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Kissné Dr. Zsámboki Réka
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Tóth-Merza Katalin
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Dr. Hartl Éva
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Simonné Kajtár Gabriella
Tata-016-Csecsemő demonstrátori
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Sipos Éva
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08:45-09:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Zoltán
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Simon István Ágoston
Tata-Tornaterem
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Kissné Dr. Zsámboki Réka
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Tóth-Merza Katalin
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Dr. Hartl Éva
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Simonné Kajtár Gabriella
Tata-016-Csecsemő demonstrátori
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Sipos Éva
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09:40-10:25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Zoltán
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Simon István Ágoston
Tata-Tornaterem
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Kissné Dr. Zsámboki Réka
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Tóth-Merza Katalin
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Dr. Hartl Éva
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Simonné Kajtár Gabriella
Tata-016-Csecsemő demonstrátori
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Sipos Éva
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10:25--11:10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Zoltán
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Simon István Ágoston
Tata-Tornaterem
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Kissné Dr. Zsámboki Réka
II. em. 217-68 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Tóth-Merza Katalin
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Dr. Hartl Éva
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dr. Simonné Kajtár Gabriella
Tata-016-Csecsemő demonstrátori
--- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Sipos Éva
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11:20-12:05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dömötör Péterné
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S)
Dr. Molnár Katalin
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Zoltán
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Frang Gizella
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Farnady-Landerl Viktória
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Tóth-Merza Katalin
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S + NOP + Spec.)
Árvayné Nezvald Anett
II. em. 220-72 (24 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Sipos Éva
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S)
Ősz Róbert
I. em. 106-30 (22 fős rajz)
--- --- --- ---
12:05-12:50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dömötör Péterné
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S)
Dr. Molnár Katalin
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Zoltán
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Frang Gizella
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Farnady-Landerl Viktória
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Tóth-Merza Katalin
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S + NOP + Spec.)
Árvayné Nezvald Anett
II. em. 220-72 (24 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Sipos Éva
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S)
Ősz Róbert
I. em. 106-30 (22 fős rajz)
--- --- --- ---
13:00-13:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dömötör Péterné
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S)
Dr. Molnár Katalin
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Zoltán
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Frang Gizella
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Farnady-Landerl Viktória
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Tóth-Merza Katalin
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S + NOP + Spec.)
Árvayné Nezvald Anett
II. em. 220-72 (24 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Sipos Éva
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S)
Ősz Róbert
I. em. 106-30 (22 fős rajz)
--- --- --- ---
13:45-14:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dömötör Péterné
Tata-015-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S)
Dr. Molnár Katalin
III. em. E5 (120 fős előadó)
--- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Zoltán
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Frang Gizella
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Farnady-Landerl Viktória
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Tóth-Merza Katalin
II. em. 228-80 (40 fős írószékek)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S + NOP + Spec.)
Árvayné Nezvald Anett
II. em. 220-72 (24 fős ének-zene)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Sipos Éva
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S)
Ősz Róbert
I. em. 106-30 (22 fős rajz)
--- --- --- ---
14:40-15:25
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. Józsa Éva
II. em. 204-56 (28 fős bábterem)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 217-68 (24 fős)
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dömötör Péterné
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Zoltán
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Kloiber Alexandra
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Farnady-Landerl Viktória
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Sipos Éva
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15:25-16:10
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. Józsa Éva
II. em. 204-56 (28 fős bábterem)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 217-68 (24 fős)
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dömötör Péterné
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf
Dr. Varga Zoltán
II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Kloiber Alexandra
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Farnady-Landerl Viktória
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány
Sipos Éva
I. em. 117-45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
16:20-17:05
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. Józsa Éva
II. em. 204-56 (28 fős bábterem)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 217-68 (24 fős)
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dömötör Péterné
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Kloiber Alexandra
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Farnady-Landerl Viktória
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
17:05-17:50
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S)
Dr. Józsa Éva
II. em. 204-56 (28 fős bábterem)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Szociálpedagógia II. évf. Levelező
Dr. Varga Norbert
II. em. 217-68 (24 fős)
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T)
Dömötör Péterné
Tata-011-Előadó
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező
Kloiber Alexandra
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Farnady-Landerl Viktória
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00-18:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Farnady-Landerl Viktória
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S)
Frang Gizella
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18:45-19:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány
Farnady-Landerl Viktória
II. em. 218-69 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S)
Frang Gizella
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
F
e
b

2
2

P
08:00-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S)Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G4S + NOP + Spec.)
Kissné Dr. Zsámboki RékaBabai Zsófia
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező
Dr. Katona György
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G1S)Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G2S)
Árvayné Nezvald Anett, Németh MónikaDr. Tauber Anna
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. habil. Bodnár Gabriella
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- ---
08:45-09:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S)Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G4S + NOP + Spec.)
Kissné Dr. Zsámboki RékaBabai Zsófia
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező
Dr. Katona György
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G1S)Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G2S)
Árvayné Nezvald Anett, Németh MónikaDr. Tauber Anna
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. habil. Bodnár Gabriella
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- ---
09:40-10:25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S)Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G4S + NOP + Spec.)
Kissné Dr. Zsámboki RékaBabai Zsófia
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező
Dr. Katona György
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G1S)Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G2S)
Árvayné Nezvald Anett, Németh MónikaDr. Tauber Anna
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. habil. Bodnár Gabriella
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- ---
10:25--11:10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S)Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G4S + NOP + Spec.)
Kissné Dr. Zsámboki RékaBabai Zsófia
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)II. em. 206-59 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező
Dr. Katona György
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G1S)Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S) (SOPRON) (G2S)
Árvayné Nezvald Anett, Németh MónikaDr. Tauber Anna
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. habil. Bodnár Gabriella
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- ---
11:20-12:05 --- --- --- --- --- ---
OVPED III. (G4S) Angol Spec
Dr. Kitzinger Arianna
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- ---
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S)
Dr. Gáspárdy Tibor Zoltán
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S)
Kissné Dr. Zsámboki Réka
III. em. E5 (120 fős előadó)
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező
Dr. Kópházi Andrea
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. habil. Bodnár Gabriella
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- ---
12:05-12:50 --- --- --- --- --- ---
OVPED III. (G4S) Angol Spec
Dr. Kitzinger Arianna
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- ---
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S)
Dr. Gáspárdy Tibor Zoltán
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S)
Kissné Dr. Zsámboki Réka
III. em. E5 (120 fős előadó)
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező
Dr. Kópházi Andrea
II. em. 215-66 (24 fős)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező
Dr. habil. Bodnár Gabriella
II. em. 205-57 (24 fős)
--- --- --- --- --- ---
13:00-13:45 --- --- --- --- --- ---
OVPED III. (G4S) Angol Spec
Dr. Kitzinger Arianna
II. em. 214-65 (36 fős)
--- --- --- --- ---
Csecsemő BA III. évf. Levelező (G6S)
Dr. Gáspárdy Tibor Zoltán
I. em. 107-E1 (135 fős előadó)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---